Alle leden kunnen op alle openingstijden aangeven, een wedstrijd voor de interne competitie te willen schieten.

Behoudens de discipline M.P. wordt geschoten onder begeleiding, van een baancommandant,  i.v.m. verplaatsing op de schietbaan.

Geïnteresseerden hiervoor, kunnen zich melden aan de balie.

Er is inmiddels de discipline zwart kruit pistool en geweer aan de competitie toegevoegd.

Deelnemers aan deze disciplines kunnen zich melden bij de wedstrijd commissie.